Oferta

Prowadzimy księgowość dla:

 • Osób indywidualnych – najem prywatny, spadki i darowizny, pcc, sprzedaż nieruchomości.
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z branży: medycznej, transportu, budownictwa, handlu, oświaty i kultury, rynku nieruchomości.
 • Spółek prawa handlowego – Spółki z o.o.
 • Organizacji pozarządowych – Fundacje, Stowarzyszenia, Związki.
 • Wyprowadzamy zaległości – księgowania, ewidencje, deklaracje i sprawozdania.

 

Wykorzystujemy formy ewidencji rachunkowej:

 • ewidencja przychodów
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencje dla potrzeb podatku vat
 • księgi handlowe
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • dokumentacje związane z zatrudnieniem

 

Honorarium

Cenę negocjujemy indywidualnie z każdym klientem, oferując w zamian dyspozycyjność oraz indywidualne podejście.
Wysokość opłaty uzależniona jest m. in. od formy prawnej, rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, ilości księgowanych dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne błędne interpretacje przepisów.

Agnieszka Szewczuk – Księgowa Lublin