1% dla OPP

 

Kultura i sztuka

  • 0000513603 – Fundacja Repatria
 

Pomoc społeczna

 
 

Edukacja

  •  0000064927 – Pozaszkolna edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych
 

Działalność charytatywna

  • 0000135612 – Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
 

Ekologia i ochrona zwierząt

  • 0000128910 – Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
 

Ochrona i promocja zdrowia

 
 

Religia

 
 

Kultura fizyczna i sport