Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016

 

  Porównanie kwot miesięcznych składek z 2015 i 2016 r. – duży ZUS            

      2015 r.  2016 r.
Ubezpieczenia społeczne      
Podstawa wymiaru składek     2375,40 zł      2433,00 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%*   42,76 zł* 43,79 zł*
Ubezpieczenie emerytalne  19,52% 463,68 zł 474,92 zł
Ubezpieczenie rentowe  8%  190,03 zł 194,64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58,20 zł 59,61 zł
Razem składki na ub. społ.   754,67 zł  772,96 zł
Fundusz pracy  2,45%  58,20 zł  59,61 zł
Ubezpieczenia zdrowotne      
Podstawa wymiaru składki    3104,57 zł  3210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne  9%  279,41 zł 288,95 zł
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne,
o którą zmniejsza się PIT
 7,75%  240,60 zł  248,82 zł
Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.)    1092,28 zł  1121,52 zł